دنبال کردن در شبکه های اجتماعی

Enter your keyword

برج الیزه 2

برج الیزه 2

در دسته بندی: تامین و اجرا
portfolio
نام کارفرما:
تاریخ اجرا:
January 1, 1970
محل پروژه:
مشهد، خیابان کوهسنگی
هزینه پروژه:
مهندس ناظر:
توضیحات پروژه

تعداد آسانسور: 1 دستگاه

تعداد توقف: 30 ایستگاه

سرعت: 1/6 متر بر ثانیه

ظرفیت: 4000 کیلوگرم

با سیستم تعلیق 4 به 1