دنبال کردن در شبکه های اجتماعی

Enter your keyword

ساختمان سرپرستی موسسه ملل

ساختمان سرپرستی موسسه ملل

در دسته بندی: تامین و اجرا
portfolio
نام کارفرما:
تاریخ اجرا:
January 1, 1970
محل پروژه:
خراسان شمالی، بجنورد
هزینه پروژه:
مهندس ناظر:
توضیحات پروژه

تعداد آسانسور: 1 دستگاه

تعداد توقف: 8 ایستگاه

سرعت: 1/6 متر بر ثانیه

موتور گیرلس ZIEHLABEGG آلمان