دنبال کردن در شبکه های اجتماعی

Enter your keyword

ساختمان مسکونی رز

ساختمان مسکونی رز

در دسته بندی: تامین و اجرا
portfolio
نام کارفرما:
جناب آقای محکی
تاریخ اجرا:
January 1, 1970
محل پروژه:
مشهد، خیابان کوهسنگی
هزینه پروژه:
مهندس ناظر:
توضیحات پروژه

تعداد آسانسور: 1 دستگاه

ظرفیت: 13 نفره (975 کیلوگرم)

تعداد توقف: 12 ایستگاه

سرعت 1/6 متر بر ثانیه