دنبال کردن در شبکه های اجتماعی

Enter your keyword

قصر مجلل فرمانیه

قصر مجلل فرمانیه

در دسته بندی: تامین و اجرا
portfolio
نام کارفرما:
تاریخ اجرا:
January 1, 1970
محل پروژه:
مشهد، شاندیز
هزینه پروژه:
مهندس ناظر:
توضیحات پروژه

تعداد آسانسور: 7 دستگاه

تعداد توقف: 5 ایستگاه

سرعت: 0/5 متر بر ثانیه

HYDRUALIC – WITTUR