دنبال کردن در شبکه های اجتماعی

Enter your keyword

مجتمع تجاری آرمان

مجتمع تجاری آرمان

در دسته بندی: سرویس و نگهداری, مشاوره و اجرا
portfolio
نام کارفرما:
تاریخ اجرا:
January 1, 1970
محل پروژه:
مشهد، خیابان نواب صفوی
هزینه پروژه:
مهندس ناظر:
توضیحات پروژه

تعداد آسانسور: 25 دستگاه

تعداد توقف: 15 ایستگاه

سرعت: 1/6 متر بر ثانیه

پکیج وارداتی HYUNDAI کره