دنبال کردن در شبکه های اجتماعی

Enter your keyword

مجتمع مسکونی چشم انداز

مجتمع مسکونی چشم انداز

در دسته بندی: تامین و اجرا
portfolio
نام کارفرما:
تاریخ اجرا:
January 1, 1970
محل پروژه:
مشهد، خیابان دلاوران
هزینه پروژه:
مهندس ناظر:
توضیحات پروژه

تعداد آسانسور: 8 دستگاه

تعداد توقف: 11 ایستگاه

سرعت: 1/6 متر بر ثانیه

موتور گیرلس WITTUR آلمان