دنبال کردن در شبکه های اجتماعی

Enter your keyword

هتل آبان

هتل آبان

در دسته بندی: سرویس و نگهداری
portfolio
نام کارفرما:
تاریخ اجرا:
January 1, 1970
محل پروژه:
مشهد، بلوار پیروزی
هزینه پروژه:
مهندس ناظر:
توضیحات پروژه

تعداد آسانسور: 2 دستگاه

تعداد توقف: 4 ایستگاه

سرعت: 1 متر بر ثانیه