دنبال کردن در شبکه های اجتماعی

Enter your keyword

هتل امام علی

هتل امام علی

در دسته بندی: تامین و اجرا
portfolio
نام کارفرما:
شرکت سرمایه‌گذاری عمران پارس آینده
تاریخ اجرا:
January 1, 1970
محل پروژه:
مشهد، خیابان رضوان
هزینه پروژه:
مهندس ناظر:
توضیحات پروژه

تعداد آسانسور: 9 دستگاه

تعداد توقف: 14 ایستگاه

سرعت: 2 متر بر ثانیه