دنبال کردن در شبکه های اجتماعی

Enter your keyword

هتل سی نور

هتل سی نور

در دسته بندی: اصلاح نصب و بازسازی
portfolio
نام کارفرما:
جناب آقای پایدار
تاریخ اجرا:
January 1, 1970
محل پروژه:
مشهد، خیابان هفده شهریور
هزینه پروژه:
مهندس ناظر:
توضیحات پروژه

تعداد آسانسور: 8 دستگاه

تعداد توقف: 7-18 ایستگاه

سرعت: 1/6 متر بر ثانیه