دنبال کردن در شبکه های اجتماعی

Enter your keyword

هتل ضیافت الزهرا

هتل ضیافت الزهرا

در دسته بندی: سرویس و نگهداری
portfolio
نام کارفرما:
تاریخ اجرا:
January 1, 1970
محل پروژه:
مشهد، خیابان شارستان
هزینه پروژه:
مهندس ناظر:
توضیحات پروژه

تعداد آسانسور: 6 دستگاه

تعداد توقف: 14 ایستگاه

سرعت: 1/7 متر بر ثانیه