دنبال کردن در شبکه های اجتماعی

Enter your keyword

پروژه مسکونی

پروژه مسکونی

در دسته بندی: تامین و اجرا
portfolio
نام کارفرما:
جناب آقای ثقفی
تاریخ اجرا:
January 1, 1970
محل پروژه:
مشهد، خیابان امام رضا
هزینه پروژه:
مهندس ناظر:
توضیحات پروژه

تعداد آسانسور: 1 دستگاه

ظرفیت: 8 نفره (600 کیلوگرم)

تعداد توقف: 9 ایستگاه

سرعت: 1/6 متر بر ثانیه