آسانسورهای کششی و هیدرولیک

آسانسورهای کششی و هیدرولیک

تفاوت سیستم‌های کششی و هیدرولیک چیست؟ یکی از مهم‌ترین سوالاتی که برای بسیاری از مهندسین ساختمان و معماران به وجود می‌آید این است که آسانسور کششی بهتر است یا هیدرولیک؟ در واقع پاسخی برای این سوال وجود ندارد چرا که اصولا کاربرد این آسانسورها با توجه به شرایط ساختمان متفاوت است و بر اساس شرایط […]

Read more
مقایسه آسانسورهای هیدرولیک و کششی

مقایسه آسانسورهای هیدرولیک و کششی

آیا آسانسورهای هیدرولیک ایمنی بیشتر از آسانسور کششی دارد؟ آسانسورهای هیدرولیک با جک‌های مستقیم از زیر امنیت بیشتری دارد ولی ایمنی نوع بکسل‌دار آسانسورهای هیدرولیک با آسانسورهای کششی یکسان است (به هر حال هر دو نوع دارای ایمنی بسیار بالایی هستند). آیا فضاهای جانپناه مورد نیاز در آسانسورهای کششی و هیدرولیک متفاوت است؟ (مانند فضای […]

Read more