مقایسه آسانسورهای هیدرولیک و کششی

مقایسه آسانسورهای هیدرولیک و کششی

آیا آسانسورهای هیدرولیک ایمنی بیشتر از آسانسور کششی دارد؟
آسانسورهای هیدرولیک با جک‌های مستقیم از زیر امنیت بیشتری دارد ولی ایمنی نوع بکسل‌دار آسانسورهای هیدرولیک با آسانسورهای کششی یکسان است (به هر حال هر دو نوع دارای ایمنی بسیار بالایی هستند).
آیا فضاهای جانپناه مورد نیاز در آسانسورهای کششی و هیدرولیک متفاوت است؟ (مانند فضای چاهک (pit) و بالاسری (overhead))؟
مطابق استاندارد خیر. هر دو نوع فضاهای تقریبا یکسانی را نیاز دارند. در عین حال در آسانسورهای هیدرولیک با جک مستقیم از زیر می‌بایست چاهی در کف چاهک آسانسور به اندازه طول مسیر حرکت، نصف آن و یا یک سوم آن متناسب با نوع جک یک مرحله‌ای، دو مرحله‌ای یا سه مرحله‌ای حفر گردد.
البته سیستم‌های جدیدی نیز وجود دارد که به فضای چاهک و بالاسری بسیار کمتری نیاز دارد، ولی هزینه بسیار بالایی دارد.

One Comment

  1. فروردین 22 1400 \ق.ظ\31 10:15 ق.ظ

    سلام، این یک دیدگاه است.
    برای شروع مدیریت، ویرایش و پاک کردن دیدگاه‌ها، لطفا بخش دیدگاه‌ها در پیشخوان را ببینید.
    تصاویر نویسندگان دیدگاه از Gravatar گرفته می‌شود.

Leave a Comment

Your email address will not be published.